تبلیغات
آزمایشگاه فیزیک - نمرات نهایی آز فیزیک رشته فضای سبز کد 19201(ترم اول 90-91)

آزمایشگاه فیزیک
 
تفاوت بین نابغه و کودن بودن در این است که نابغه بودن محدودیت های خودش را دارد.

نمرات نهایی آز فیزیک رشته فضای سبز کد 19201 به شرح زیر است:

 

 

 ردیف  شماره شناسایی
 نمره نهایی
 1  39003661 14
 2 39004342 14
 3 39002500 5/17
 4  39001510 5/19
 5  39002491  5/19
 6  39000958  5/14
 7  39002461  15
 8  39003951 16
 9  39003931 15
 10  39001569 5/17
 11  39001523 18
 12  39002440 5/10
 13  39005902 19
 14  38807676 غ
 15  39001993 5/13
 16  39003821 5/15
 17  39001984 5/17
 18  39001549 18
 19  39002372  10
 20  39002297 19
 21 39002943 15
 22  39003722 5/15
 23  39003934 5/13
 24  39001770 11
 25 39005922 5/13
 26  39001908 14
 27  39002525  5/17
 28 39002191  15
29 39002718 5/13
 30  39002373 5/19
 31  39002255 20
 32  39001791 5/19
 33  39002879  16
 34  39004744 5/16

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 دی 1390 توسط م. غفوریان
به زودی به سایت www.ghafurian.ir مراجعه خواهید کرد |
قالب وبلاگ