تبلیغات
آزمایشگاه فیزیک - نمرات نهایی آز فیزیک کد 18492(ترم اول 90-91)

آزمایشگاه فیزیک
 
تفاوت بین نابغه و کودن بودن در این است که نابغه بودن محدودیت های خودش را دارد.

نمرات نهایی آزمایشگاه فیزیک رشته های اقتصاد،زراعت و علوم دامی به شرح زیر است:

 

 ردیف  شماره شناسایی
 نمره نهایی
 1  39001782  5/13
 2 38801250 12
 3   38806527 14
 4  39004043 5/16
 5  38904572  13
 6  39001760  5/10
 7  38602461  10
 8  39001848 5/18
 9  39004144 13
 10  38603599 غ
 11  38904569 غ
 12  38601939 11
 13  38702297 5/15
 14  39003019 5/13
 15  39001783 غ
 16  39001098 13
 17  39002433 5/14
 18  38601736 10
 19  39001873  غ
 20  38607969 غ
 21  38801276 11
 22  39005227 5/15
 23  39003747 15
 24  39001511 14
 25  38802405 16
 26  39003206 17
 27  38907348  14
 28 38702749  13
29 38904718 11
 30  38904599 غ
 31  38602584 17
 32  38907297 5/12
 33  38603459  غ
 34  38800217 10
 35  39002187  15
 36  39002558 12
 37  39003089  17
 38  38801988  غ
 39  39002268  5/14
 40  39001393  5/18
 41  39001901  17
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 دی 1390 توسط م. غفوریان
به زودی به سایت www.ghafurian.ir مراجعه خواهید کرد |
قالب وبلاگ