تبلیغات
آزمایشگاه فیزیک - نمرات آز فیزیک عمومی رشته علوم دامی - کد 17333

آزمایشگاه فیزیک
 
تفاوت بین نابغه و کودن بودن در این است که نابغه بودن محدودیت های خودش را دارد.
نمرات آز فیزیک عمومی رشته علوم دامی به شرح زیر است:
بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
 ردیف شماره شناسایی
 نمره نهایی
 1 38900899 17
 2 38904835 13
 3 38904277 13
 4 07249389 غ
 5 38903683 14
 6 38900715 19
 7 38900895 20
 8 38901107 18
 9 38906882 11.5
 10 38901850 18.5
 11 38802769 11
 12 38602772 10
 13 38902297 -8-
 14 38802916 -8.5
 15 38900979 17.5
 16 38903855 11.5
 17 38901888 15
 18 38902485 19.5
 19 38901871 15
 20 38804010 12.5
 21 38903089 13.5
 22 38904354 11.5
 23 38401500 11
 24 38903474 13.5
 25 38900910 19.5
 26 38900669 19.5
 27 38803239 12
 28 38906798 13
29
 38902281 19
 30 38804037 11
 31 38900582 18.5
 32 38900794 14.5
 33 38305528 11
 34 38907046 15
 35 38904560 10
 36 38903081 18.5
 37 38904170 -8-
 38 38900493 15.5
 39 38905662 18
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 خرداد 1390 توسط م. غفوریان
به زودی به سایت www.ghafurian.ir مراجعه خواهید کرد |
قالب وبلاگ