تبلیغات
آزمایشگاه فیزیک - دستور کار آزمایشگاه فیزیک هسته ای

آزمایشگاه فیزیک
 
تفاوت بین نابغه و کودن بودن در این است که نابغه بودن محدودیت های خودش را دارد.

 

به زودی به سایت www.ghafurian.ir مراجعه خواهید کرد |
قالب وبلاگ